Home

CANDELA

policarp Asociaţia noastră este o asociaţie ortodoxă de caritate, care şi-a asumat angajamentul creştin de a sprijini categoriile cele mai vulnerabile ale societăţii : copii ai străzii , copii aflaţi în pragul vagabondajului şi orfani, familii numeroase şi foarte sărace, bătrâni nevoiaşi , persoane cu handicap .

Asociaţia colaborează cu Biserica Ortodoxă Română în toate acţiunile sale caritabile pentru prevenirea abandonurilor şi avorturilor voluntare, precum şi alte activităţi umanitare prin care asociaţia poate sprijini, ajuta şi alte persoane nevoiaşe, fiind concepută ca un for public de monitorizare şi evaluare, colaborând în acest sens cu instituţii specializate şi având colaborarea unor familii voluntare, ce doresc să ajute, să educe şi să protejeze social copii şi bătrânii .

Totodată asociaţia va organiza colecte de mijloace materiale şi băneşti pentru ajutorarea şomerilor tineri, a familiilor cu mai mulţi copii, precum şi a altor categorii sociale defavorizate, distribuirea făcându-se în baza unor anchete sociale .

Scopul asociaţiei constă de asemenea în promovarea credinţei, spiritualităţii creştin-ortodoxe şi a valorilor naţionale în mediul urban şi rural, liceal, universitar şi postuniversitar .

Asociaţia are următoarele sarcini :

  • să contribuie la întărirea credinţei creştin ortodoxe prin opere caritativ misionare ;

  • să contribuie la înnoirea morală a creştinilor ortodocşi ;

  • să contribuie la formarea conştiinţei creştine a tinerei generaţii şi să-i trezească responsabilitatea în relaţiile cu DUMNEZEU şi cu semenii ;

  • să promovoze cultura creştină ortodoxă şi valorile religios-morale ale neamului nostru ;

  • înnoirea omului prin credinţă şi morala creştină, prin împletirea DREPTEI CREDINŢE cu DREAPTA TRĂIRE creştină (a ortodoxiei cu ortopraxia ) ;

  • îndrumarea oamenilor către BISERICĂ, spre viaţa în HRISTOS ;

  • ajutorul social (iniţierea şi sprijinirea acţiunilor de BINEFACERE);

  • revigorarea, alături de alte organizaţii ortodoxe, parohii si mănăstiri, a misionarismului laic ( al mirenilor ), a diaconiei, pentru a reduce acţiunea, pe plan, spiritual , a secularizării şi globalizării, a căror influenţă se face simţită tot mai puternic şi la noi în ţară .

 

powered by Doodlekit™ Website Creator