OBIECTIVE

 • Organizarea de acţiuni de sensibilizare, conştientizare şi educare a opiniei publice asupra problematicii drepturilor copilului în ţara noastră ;

 • Organizarea de simpozioane, expoziţii, seminarii, colocvii, concerte, conferinţe, manifestări cultural artistice şi ştiinţifice de interes umanitar ;

 • Colectarea de fonduri materiale şi baneşti în vederea ajutorării copiilor aflaţi în dificultate, precum şi a familiilor cu mulţi copii aflate in situaţia de risc social maxim în vederea prevenirii abandonului de copii ;

 • Sprijinirea materială şi financiară a copiilor bolnavi, a copiilor cu handicap, precum şi a copiilor bolnavi de SIDA ;

 • Acordarea de ajutoare, pensii, burse şi iniţierea de tabere pentru copii dotaţi, cu inclinaţii artistice, în vederea stimulării actului de creaţie şi interpretare;

 • Sustinerea, inclusiv materială, a instituţiilor pentru protecţia copilului ;

 • Oferirea de sprijin material copiilor aflaţi în situaţii sociale diferite, instituţionalizaţi sau in familii lipsite de posibilităţi financiare prin acordarea de ajutoare, burse, premii ;

 • Organizarea de vacante, excursii, tabere, în tară şi in străinatate, în scopuri didactice sau de recreere pentru categoriile de copii defavorizaţi ;

 • Asigurarea de programe de sponsorizare a instituţiilor de protecţie a copiilor care au necesităţi crescute ;

 • Participarea la derularea programelor umanitare de urgenţă şi pe termen lung în vederea ocrotirii copilului si a familiei, prin colectarea şi apoi distribuirea către instituţiile de ocrotire a copilului, a unor obiecte de îmbrăcăminte, jucării, medicamente ;

 • Prevenirea abandonului de copii prin sprijinirea materială şi financiară a familiilor cu mulţi copii sau cu posibilităţi financiare reduse ;

 • Editarea de materiale documentare, brosuri, pliante, obiecte de îmbrăcăminte având aplicată sigla asociaţiei, pentru propagarea prevederilor condiţiilor internaţionale cu privire la drepturile copilului ;

 • Asociaţia nu se va implica în activităţi de adopţii atât naţionale, cât şi internaţionale ;

 • Desfăşurarea altor tipuri de activităţi care se inscriu în scopul propus, cu respectarea legislaţiei române în vigoare şi a tratatelor internaţionale la care România este parte.

 

powered by Doodlekit™ Website Creator